Anna
Kamińska

trenerka autoprezentacji, relacji z mediami, marketingu politycznego

Była dziennikarka, działaczka III sektora, trenerka umiejętności miękkich i marketingu politycznego z dziesięcioletnim stażem - przepracowała ponad 3000 godzin, szkoląc organizacje, partie polityczne, administrację publiczną i samorządową oraz biznes. Pracowała jako dziennikarka radiowa, zaczynając od studenckiego radia Winogrady, gdzie była m.in. sekretarzem redakcji, poprzez RMF RM i poznańskie radio RMI. Prowadzi szkolenia z marketingu politycznego, współpracuje przy tworzeniu i realizacji kampanii politycznych, szkoliła też białoruską opozycję. Szczególnie interesują ją kwestie związane z przywództwem i partycypacją polityczną kobiet. W latach 2001 – 2004 członkini Rady Doradczo-Konsultacyjnej przy Pełnomocniczce ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Jest certyfikowaną trenerką Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka, należy do sieci trenerów gender mainstreaming IW EQUAL, ukończyła Szkołę Trenerów Rozwoju Osobistego i Komunikacji bez Przemocy. Od 2007 roku koordynuje program edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej Galeria Tolerancji realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów zakresu antydyskryminacji, polityki równości, gender mainstreamingu i wdrażania różnorodności oraz umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, wystąpienia publiczne, kontakt z mediami. Redaktorka i współautorka podręczników trenerskich i poradników, m.in.. Wybierz różnorodność. Promowanie postaw antydyskryminacyjnych w organizacji, szkole i miejscu pracy , Jak pisać i mówić o dyskryminacji. Poradnik dla mediów, Organizacja pozarządowa od A do Zet. Pierwsze kroki w III sektorze - przewodnik dla wszystkich, którzy chcą zakładać organizację pozarządową. Kocha koty, motocykle i kryminały.