Powrót do listy

Szkolenia medialne

Dziennikarz w świetle prawa : prawa autorskie, aspekt prawny i praktyczny

Zapisz się

Szkolenie skierowane jest do pracowników i przedstawicieli mediów m.in. gazet, portali internetowych, telewizji, radia oraz pracowników agencji reklamowych jak również wszystkich instytucji i firm które działając zgodnie ze swoim profilem korzystają z praw autorskich i praw pokrewnych. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z informacjami dotyczącymi ochrony praw autorskich oraz praw pokrewnych. Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione m.in. pojęcia: dzieła oraz autora na tle obowiązujących przepisów. Zostanie również przedstawiona klasyfikacja dzieł oraz sposób prawnej ochrony ich autorów.  

W czasie spotkania z uczestnikami będzie mowa o Internecie jako miejscu umieszczania dzieł w postaci zdjęć i innych publikacji. Wraz z uczestnikami szkolenia zostaną omówione najważniejsze orzeczenia Sadu Najwyższego w zakresie praw autorskich. Pod koniec każdego dnia  szkolenia uczestnicy będą mogli skonsultować z prowadzącym swoje wątpliwości związane z tematem szkolenia. Podczas spotkania zostanie poruszony również problem odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich. 

Korzyści uczestników:

  • Poznanie informacji dotyczących praw autorskich i pokrewnych,
  • Zapoznanie ze specyfiką ochrony utworów,
  • Zapoznanie ze sposobami wyłączania spod ochrony prawno-autorskiej,
  • Omówienie problemów związanych z ochrona praw,
  • Przekazanie wiedzy o rozpowszechnianiu dzieł w Interniecie, w tym fotografii,
  • Możliwość indywidualnych konsultacji. 
Warsztat polecamy:
  • pracownikom mediów,
  • pracownikom agencji reklamowych,
  • firmom i instytucjom, które w swojej działalności korzystają z praw autorskich i pokrewnych.

Dodatkowe korzyści:

Zapewniamy bogate materiały szkoleniowe oraz możliwość indywidualnych konsultacji. 

Program:

DZIEŃ PIERWSZY – 8 godzin

1) Własność intelektualna

Własność przemysłowa.

Prawa autorskie.

2) Pojecie praw autorskich na tle obowiązujących przepisów.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r..

Autorskie prawa osobiste.

Autorskie prawa majątkowe.

3) Kim jest twórca dzieła ? 

Czym jest dzieło w myśl obowiązujących przepisów.

4) Rodzaje utworów.

Utwory pierwotne.

• Opracowania.

Utwory inspirowane innymi.

5) Ochrona utworów.

Utwory chronione przez prawo.

Wyłączenie spod ochrony prawno – autorskiej utworu.

6) Pytania i konsultacje z uczestnikami szkolenia.

DZIEŃ DRUGI – 8 godzin

1) Problemy spotyka na tle ochrony praw autorskich i praw pokrewnych. 

2) Prawa autorskie jako przedmiot obrotu.

3) Elementy umowy związanej z przekazaniem praw autorskich.

4) Fotografia jako dzieło.

5) Rozpowszechnianie dzieł w Internecie.

6) Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – praktyczne znaczenie.

7) Naruszenie praw autorskich.

Podmioty odpowiedzialne.

Sankcje za naruszenie praw autorskich.

Zakres odpowiedzialności.

8) Przegląd orzecznictwa sądowego.

9) Pytania i konsultacje z uczestnikami szkolenia.

Metody pracy:

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o autorski skrypt trenera. 

Podobne szkolenia:

Ochrona danych osobowych

Szczegóły szkolenia