Powrót do listy

Szkolenia dla firm

Fachowy menadżer: vademecum

Zapisz się

Właściciele firm, dyrektorzy, kierownicy, menadżerowie nieustannie borykają się z trudnymi sytuacjami z zakresu zarządzania, delegowania, motywowania czy samego budowania zespołu. Trudności w skutecznym zarządzaniu negatywnie odbijają się na wynikach firmy, powodują spadek sprzedaży, stagnację firmy i trudności z nadążeniem za konkurencją.

Jak skutecznie zarządzać? Jak sprawić by w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w samej firmie, jak również w jej pracownikach.

Dowiesz się tego uczestnicząc w szkoleniu, na którym wszystkie osoby chcące zarządzać lub na co dzień zarządzające grupą ludzi, będą mogły dowiedzieć się jak to zrobić. Nauczysz się efektywnego zarządzania czasem tak, by wszechobecne pożeracze czasu nie dezorganizowały Twojej pracy. Poznasz sposoby i techniki efektywnego delegowania pracy oraz przećwiczysz metody finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników. Dowiesz się również co różni zespół od grupy i jak osiągnąć wysoką skuteczność dzięki więzi i duchowi zespołu. Na koniec zaplanujesz działania, które pomogą Ci zbudować przewagę konkurencyjną oraz rozpocząć drogę by stać się prawdziwym liderem dla swoich pracowników.

Korzyści uczestników: 

 • Zdobycie wiedzy z zakresu podejmowania skutecznej pracy menadżera,
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania czasem,
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu delegowania pracy i motywowania pracowników,
 • Rozpoznanie swojego stylu kierowania,
 • Zdobycie wiedzy z zakresu pracy i współpracy zespołu,
 • Zaplanowanie działań zwiększających zyskowność firmy.

Szkolenie polecamy:

 • osobom, które w codziennej pracy zarządzają lub będą zarządzać grupą ludzi, 
 • obecnym lub przyszłym menadżerom, 
 • właścicielom firm,
 • obecnym i przyszłym liderom,
 • kadrze zarządzającej przedsiębiorstw. 

Program:

Szkolenie trwa dwa dni (16 godzin). 

1. Rola menadżera:

 • Kim jest menadżer, lider oraz przywódca?
 • Kim chce być jako menadżer?
 • Jakie są oczekiwania pracowników wobec menadżera? 

2. Rozwój menadżerski:

 • Określenie kierunku zmian działań menadżerskich
 • Jakie zmiany mogą usprawnić zarządzanie w mojej firmie?

3. Zarządzanie czasem i energią menadżera:

 • Jak wykorzystuje swój czas w pracy?
 • Jak skutecznie zarządzać sobą w czasie – skuteczne metody i narzędzia

4. Stawianie celów i ich realizacja:

 • Jaki jest cel moich działań? - refleksja
 • Jakie cele stawiam sobie w mojej pracy?
 • Jak efektywnie stawiać cele sobie i innym?
 • Każdy dobrze zaplanowany cel można osiągnąć – metoda SMART

5. Delegowanie:

 • Jak powierzać obowiązki pracownikom by czuli się zmotywowani do pracy – skuteczne delegowanie zadań i odpowiedzialności.

6. Motywowanie:

 • Czy tylko pieniądze motywują – sposoby finansowego i poza finansowego motywowania pracowników

7. Komunikacja menadżerska: 

 • Skuteczne udzielanie informacji zwrotnej – jak mówić o tym co myślimy o pracy podwładnych (kanapka krytyki, FUKO)

8. Współpraca w zespole: 

 • Jak działa sprawny zespół – symulacja
 • Role w zespole (Belbin)

9. Fazy rozwoju firmy: 

 • Jaką przyszłość planuje dla mojej firmy (minimum, maksimum)
 • A co zrobić gdy dopadnie na kryzys – kryzys jako szansa rozwoju firmy (model Greiner’a)

10. Konkurencja: 

 • Co powoduję, że firma jest lepsza od innych
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Maksymalne wykorzystanie zasobów firmy.
 • DO DZIEŁA!
 • Co zmienię w sposobie działania mojej firmy? 

11. Podsumowanie

Metody pracy:

Wykład prowadzony metodą interaktywną. Część warsztatowa obejmuje: ćwiczenia w małych grupach, ćwiczenia indywidualne, dyskusję moderowaną, wymianę doświadczeń uczestników, odgrywanie ról.

Szkolenie prowadzi:

Marcin Grzelak