Izabela
Kopeć

psycholożka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna. Kończąc studia rozwijała również swoją wiedzę na Studium Umiejętności Pracy z Grupą z elementami rozwoju osobistego w Pracowni Psychologicznej Spotkanie (rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). W ramach Studium przeszła m.in. treningi: interpersonalny, trening rozwoju osobistego oraz prowadziła warsztaty psychologiczne.

Ukończyła także kurs z zakresu teorii i psychoterapii Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych Aion. Trenerka Zastępowania Agresji.

 

Obecnie zdobywa tytuł psychoterapeuty podczas Czteroletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych (zorganizowanym przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie ). Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Na co dzień zajmuje się terapią, wsparciem, diagnozą psychologiczną, prowadzi Treningi Zastępowania Agresji (Rozwijanie Umiejętności Prospołecznych, Kontrola Złości, Dylematy Moralne) oraz liczne warsztaty z dorosłymi i młodzieżą.