Powrót do listy

Szkolenia dla firm

Motywowanie pracowników

Zapisz się

Jeśli jesteś liderem lub pracodawcą z pewnością miałeś okazję przekonać się, że zdemotywowana grupa potrafi spędzić sen z powiek. My nie musimy przekonywać, że odpowiednia motywacja jest bardzo ważna, natomiast Ty pownieneś wiedzieć jak motywować siebie i innych.

Korzyści uczestników

 • opanowanie umiejętności motywowania siebie i innych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywacji,
 • rozwój umiejętności motywującego delegowania zadań,
 • opanowanie umiejętności dawania feedback'u.

Szkolenie polecamy:

 • liderom grup
 • kierownikom zespołów
 • menedżerom
 • pracodawcom

Program szkolenia 

1. Motywacja - podstawowe informacje

 • rodzaje motywacji
 • źródła motywacji
 • facylitacja społeczna
 • próżniactwo społeczne
 • znaczenie motywacji dla rozwoju
 • zmotywowanie jako proces, strategiczne podejście do systemu motywacyjnego,
 • budowanie pozytywnej postawy życiowej w oparciu o własne zasoby, możliwości i dokonania,

2. Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania

 • dwuczynnikowa teoria Herzberga
 • hierarchia potrzeb Maslowa,
 • teoria D. McClellanda
 • teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć,
 • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.

3. Indywidualne zarządzanie jednostką

 • opracowywanie planów rozwoju i ścieżki kariery,
 • coaching,
 • mentoring,
 • feedback,
 • postawa życiowa a praca,
 • postawa a środowisko pracy,
 • postawa a sukces w pracy,
 • postawa a przewodzenie zespołowi ludzkiemu,
 • potrzeba osiągania sukcesów w pracy,

4. Komunikacja motywująca

5. Feedback

 • przekonania na temat feedbacku
 • jak wykorzystywać informację zwrotną dla rozwoju pracownika
 • wskazówki dla udzielających feedbacku
 • wskazówki dla otrzymujących feedback

6. Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych zasady systemów motywacyjnych

7. Błędy motywowania

Metody szkolenia

Ćwiczenia w małych grupach, dyskusja moderowana.

Najbliższe szkolenie

Zadaj pytanie