Powrót do listy

Szkolenia dla firm

Oceny pracownicze

Zapisz się

Korzyści uczestników

 • umiejętność przeprowadzania ocen okresowych
 • umiejętność dobierania narzędzi ocen pracowników,
 • umiejętność tworzenia efektywnego systemu doskonalenia kadr
 • umiejętność przeprowadzania rozmowy oceniającej

Szkolenie polecamy:

 • specjalistom działów HR,
 • kadrze kierowniczej,

Program

1. Cel prowadzenia rozmowy oceniającej

 • potrzeby związane z ocenianiem,
 • funkcja motywacyjna ocen pracowniczych,
 • czy możliwa jest ocena obiektywna?

2. Narzędzia oceny

 • obiektywizacja oceny poprzez kompetencje
 • czym są kompetencje

3. Profile kompetencyjne w firmach

 • korzyści z wdrożenia okresowej oceny kompetencji pracowników,
 • ocena kompetencji pracowników,
 • zasady udzielania informacji zwrotnej,

4. Jak unikać błędów popełnianych podczas udzielania pochwał i krytyki

 • udzielanie krytyki
 • algorytm karania
 • udzielanie pochwał

5. Język rozmów oceniających

 • komunikat "Ja"
 • różnica pomiędzy krytyką a konstruktywną informacją zwrotną
 • ocena a opinia

6. Błędy oceny – najczęstsze zniekształcenia oceny

 • Tendencja centralna
 • Efekt kontrastu
 • Efekt pierwszeństwa
 • Efekt aureoli
 • Błąd atrybucji
 • Błąd projekcji
 • Konformizm

7. Analiza transakcyjna

 • stan ego Rodzic
 • stan Ja Dziecko
 • stan ego Dorosły

8. Osiem faz kariery wg. Rossa A. Webera i Marii Holstein-Beck
9. Metody pracy nad rozwojem pracownika
10. Koncepcja rozwoju – busola menadżera
11. Formułowanie celów – analiza SMART

12. Plan działań rozwojowych

Podobne szkolenia

 1. Motywowanie pracowników
 2. Rekrutacja. Jak skutecznie pozyskiwać pracowników?