Powrót do listy

Szkolenia dla firm

Promocja i PR w instytucjach kultury

Zapisz się

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za politykę i strategię komunikacji promocyjno- reklamowej instytucji oraz do osób, które zajmują się organizacją imprez kulturalnych i odpowiadają za wizerunek instytucji. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na sytuacjach z własnego życia, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej. Otrzymywane przez uczestników materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają gruntowne analizy sytuacji, podstawy merytoryczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

Korzyści uczestników

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • skutecznego planowania komunikacji instytucji kulturalnej z rynkiem,
 • organizowania wydarzeń kulturalnych pod kątem marketingowym oraz zarządzania, 
 • planowania i realizacji imprez kulturalnych, 
 • określania skuteczności i efektywności komunikacji pod katem grup docelowych.

Szkolenie polecamy

 • instytucjom kultury,
 • działom PR i promocji,
 • osobom odpowiedzialnym za strategie PR w instytucjach kultury,
 • biurom marketingu i promocji,
 • osobom odpowiedzialnym za wizerunek instytucji,
 • osobom organizującym imprezy kulturalne,
 • biurom prasowym. 

Program

Szkolenie trwa 18 godzin zegarowych.

DZIEŃ I:

Czas trwania: 6 h zegarowych

1. PR- zasady, narzędzia, metody.

2. Analiza strategii promocji instytucji kultury i wypracowanie dobrych praktyk.

3. Niestandardowe formy promocji i marketingu: ambient media, guerilla marketing, marketing szeptany.

Dzień II: PROMOCJA

Czas trwania: 6 h zegarowych

1. Promocja w Internecie: 3 h

- social media jako narzędzie promocji,

- e-marketing,

- siła blogosfery - jak ją wykorzystać?

2. Strona internetowa jako narzędzie promocji.

3. Zarządzanie stresem, psychologia biznesu 3 H

Dzień III: ORGANIZACJA WYDARZENIA KULTURALNEGO

Czas trwania: 6 h zegarowych

1. Planowanie, organizacja i zarządzania projektem wydarzenia kulturalnego.

2. Analiza sytuacji.

3. Analiza SWOT.

4. Plan działań związanych z projektem (wydarzeniem kulturalnym).

5. Określenie grupy odbiorców i sposoby dotarcia do nich.

6. Zadania warsztatowe (case study).

Metody pracy

ćwiczenia grupowe, „burza mózgów”, mind map, wykład, analiza przypadku

Szkolenie prowadzi

Szkolenie prowadzi zespół najwyższej klasy trenerek, specjalistek w swoich dziedzinach, wielokrotnie nagradzanych i tworzących trendy współczesnego event marketingu.

Cena: 

Cena szkolenia uzależniona jest od miejsca odbywania zajęć, ilości uczestników i elementów samego warsztatu.

Pozostawiamy Państwu pełną dowolność w doborze programu. Możemy go poszerzyć o zagadnienia, które wydają się Państwu bardziej potrzebne lub pominąć elementy, które są Państwu znane. Program proponowany przez nas jest optymalny i został sprawdzony na wielu grupach szkoleniowych.

Szczegóły szkolenia

 • Szkolenie prowadzi

  Szkolenie prowadzi zespół najwyższej klasy trenerek, specjalistek w swoich dziedzinach, wielokrotnie nagradzanych i tworzących trendy współczesnego event marketingu.