Przemysław
Kościan

trener z zakresu dotacji unijnych

Psycholog, trener biznesu i umiejętności interpersonalnych, praktyk HR, doradca zawodowy. Specjalista w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i doradztwa
zawodowego nabył w trakcie studiów na Uniwersytecie Łódzkim. W czerwcu 2010 roku ukończył Szkołę Trenerów Biznesu FRDL. W najbliższym czasie planuje zdobycie certyfikatu trenera I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Interesuje się w szczególności obszarem psychologii różnic indywidualnych, jak również psychologii stresu oraz szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej.
Na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla klientów biznesowych oraz dla przedstawicieli instytucji pozarządowych. Ponad 2 letnia praktyka w zakresie przygotowywania projektów szkoleniowych w ramach POKL umożliwiła mu rozwinąć kompetencje sprzedażowe, negocjacyjne oraz z zakresu zarządzania projektami miękkimi. W ramach doświadczenia zawodowego brał udział w ponad 20 procesach rekrutacyjnych, zarówno jako samodzielny specjalista jak i członek większego zespołu. Prowadzi szkolenia i warsztaty z następujących obszarów: umiejętności interpersonalne; radzenie sobie ze stresem; doradztwo zawodowe/aktywizacja zawodowa; zarządzanie personelem; badanie potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacja szkoleń; pozyskiwanie środków w ramach EFS. Po godzinach czynny sportowiec, a także doświadczony praktyk w sztuce amatorskiego połowu ryb. Nieustannie doskonali sztukę ucieczek na łono natury w poszukiwaniu upragnionych okazów.